Crowne Plaza İstanbul Florya olarak misafirlerimize vaadimiz olan “Doğayla iç içe ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunan benzersiz city-resort oteli” mottomuzdan hareketle mavi ve yeşilin uyumu için çalışıyor, sürdürülebilir bir Dünya için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından desteklenen Sürdürülebilir Turizm İlkelerini benimsiyor ve bu doğrultuda hareket edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

 

Sürdürülebilir Enerji: Enerji kullanımında tüketimi azaltıp verimliliği arttıracak sistemlerimiz, atık azaltımı ve geri dönüşüm gibi uygulamalarımızla çevreye olabilecek negatif etkilerimizi en aza indiriyoruz.  Dahil olduğumuz GREEN ENGAGE programı çerçevesinde enerji verimliliği ve karbon ayak izimizi düzenli olarak takip ediyor, raporluyor ve üzerimize aldığımız sorumluluğun gereklerini yerine getiriyoruz. Ayrıca, misafirlerimize de çevre dostu uygulamalarla farkındalık yaratarak onları da sürdürülebilir yaşam tarzına teşvik ediyoruz.

Doğayla Bütünleşik Tasarım: Otelimizi, içinde bulunduğu çevrenin dokusuna uyumlu bir anlayışla inşa ettik. Otelimizin mimari ve peyzaj tasarımını, doğal çevreyi koruyacak şekilde gerçekleştirme amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğayla iç içe bir konaklama deneyimi sunma yolunda tasarımımızı şekillendiriyoruz.

Yerel Kültür ve Ekonomiye Destek: Şehir içinde konumlandığımız için, yerel kültürü ve ekonomiyi desteklemeyi öncelik olarak kabul ediyoruz. Coğrafi işaretli ürünleri ve yerel üreticilerden tedarik ettiğimiz ürünlerle yöresel lezzetleri misafirlerimize sunuyoruz. Aynı zamanda, şehir içindeki tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtarak misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatıyoruz.

Eğitim ve Farkındalık: Sürdürülebilir turizmin önemini vurgulayarak çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Çeşitli eğitim etkinlikleri ve görsellerle herkesin çevresel etkiyi azaltma konusunda katkı sağlamasını teşvik ediyoruz.

Sürdürülebilir Satın Alma: Tedariğimizde sürdürülebilirlik ilkelerine sadık kalıyoruz. Etik tedarik zinciri ve çevre dostu ürünleri tercih ederek sürdürülebilir satın alma kültürünü yaygınlaştırmayı taahhüt ediyoruz. Ürünlerin ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini değerlendirirken çevresel etkilerini, toplumsal sorumluluğunu ve ekonomik katkıyı göz önünde bulunduruyoruz. İnsan haklarına saygı ve adil çalışma koşullarını desteklemek amacıyla tedarik zincirimizde eşitlikçi ve özverili bir yaklaşım benimsiyoruz. Ürün alımı, depolanması, hazırlanması ve sunumunda mevzuat ve kurallara uyuyoruz.

İnsan Hakları ve Eşitlikçi İstihdam: Ülkemizde yürürlükte olan insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ile ilgili yayınlanmış mevzuat, yönetmelik ve kanunlara uyuyoruz. Çalışanlarımıza uygun çalışma şartları koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alıyor ve uyguluyoruz. İyi çalışma koşulları sağlayarak çalışanlarımızı Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterirken, tedarikçilerimizden de aynı özeni talep ediyoruz. Çocuk emeğine karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, eşitlikçi istihdamı destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi konulara karşı duruş sergiliyor, çeşitliliği teşvik ediyoruz.

Kültürel Mirasa Duyarlılık: Yerel ve küresel kültürel mirasa duyarlı bir şekilde yaklaşarak, yöresel değerleri ve gelenekleri koruma amacı taşıyoruz. Misafirlerimize tarihi ve kültürel mirası tanıtmanın yanı sıra değerlerimizi yaşatmak adına çalışmalarda da bulunuyoruz.

Sosyal Sorumluluk Çalışmaları: Toplumun daha iyi bir gelecek inşa etmesine katkıda bulunmayı amaçlayarak sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılıyoruz. Yerel toplulukları desteklemek, eğitim fırsatları sağlamak ve dezavantajlı grupları desteklemek için çeşitli projeler yürütüyoruz. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, toplumsal kalkınmaya ve eşitlikçi bir geleceğe katkı sağlamak için çabalıyoruz.

 

Crowne Plaza İstanbul Florya olarak, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek adına, şu an yerine getirmekte olduğumuz bu ilkeleri ve taahhütleri en yüksek standartlarda uygulamakta kararlıyız.