GİZLİLİK POLİTİKASI

İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) müşterilerinin verdiği tüm bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemiştir:

• Müşterilerimizden sadece ürün/hizmet başvuruları ile ilgili olan ve kendilerine hizmet sunabilmemiz için gerekli gördüğümüz bilgileri talep ederiz.

•Müşterilerimizin güvenliği ve www.cpistanbulflorya.com adresleri üzerinden giriş yapılan bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya)’in sisteminin ve altyapısının en güvenilir seviyede tutulmasını sağlayacak bütün önlemler alınmıştır.

• Müşterilerimizin www.cpistanbulflorya.com   adresine ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmesini engellemek için gerekli bütün önlemler alınmıştır.

• Müşterilerimizin şirketimiz ile paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) personeli de dâhil olmak üzere kısıtlanmıştır. Söz konusu bilgiler müşterilerimizin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşılmaz.

İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya)’in destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketimiz gizlilik standartlarına ve şartlarına uymaları sağlanır.

• Gizlilik Politikamız ’da yer alan taahhütlerimiz yalnızca www.cpistanbulflorya.com  adresimiz için geçerli olup, www.cpistanbulflorya.com   linkleri verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Söz konusu diğer web sitelerinin kullanımında o sitelere ait gizlilik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) www.cpistanbulflorya.com   adresi üzerinden reklam, banner, içerik veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik politikaları, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan sorumlu değildir. Gerek, www.cpistanbulflorya.com   adreslerinde linkleri verilen diğer web sitelerindeki, gerek diğer internet sitelerine verilen bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

•Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması www.cpistanbulflorya.com   internet sitelerine girmekle aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle öncelikle “Genel Kullanım Şartları ve Sorumluluğun Sınırlandırılması” ile ilgili aşağıda belirtilen şartları dikkatle okumanızı rica ederiz. Belirtilen şartları kabul etmiyorsanız lütfen www.cpistanbulflorya.com  İnternet Sitesi’ni ve herhangi bir sayfasını kullanmayınız

• Bu internet sitesinde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, tescilli marka, patent, fikri ve diğer mülkiyet hakları İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya)’ne aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) yazılı iznini almaksızın, bu internet sitesinin belirli bir kısmını başka bir web sitesinde veya sair yerde kullanamaz veya başka bir web sitesinden bağlantı kuramaz.

• Bu internet sitesinde verilen her türlü bilgiler ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadırlar. İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini garanti etmemekte olup, bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluğu açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik ve/veya belirli bir amaç için uygunluğa ilişkin garantiler dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

• İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası gibi sebeplerle ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar olsalar dahi, sorumlu değildirler. 

İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. (Crowne Plaza İstanbul-Florya) bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları ve burada yer alan şartları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

• Bu internet sitesinin belirli bölüm ve sayfalarında yukarıda belirtilenlere ek şartlar öngörülmüş olabilir. Burada belirtilen genel şartlar ile ek şartlar arasında çelişki olması halinde ilgili bölüm ve sayfaya ilişkin ek şartlar uygulanır.

• Bu internet sitesinin kullanımından doğacak ihtilaflarda, kanunlar ihtilafına ilişkin hükümleri dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanır. İhtilafların hallinde, kanunen yetkili mahkemelerin yanı sıra İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri de yetkilidir.